กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชนาชน

กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชน   รูปแบบ กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชน Regular Slotted Container (RSC) : กล่องฝาชน เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ผลิตได้จากกระดาษ เพียงแผ่นเดียว ฝากล่องแต่ละคู่ มีขนาดเท่ากัน โดยฝาคู่นอก จะบรรจบกันที่ กึ่งกลาง ตามด้านยาวของกล่อง ขณะที่ฝาคู่ ในจะเว้นช่องห่าง ตามสัดส่วนความกว้างยาวของกล่อง เป็น กล่องที่พับเก็บสะดวกประหยัด คุ้มค่า กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชน กล่องธรรมดา กล่องฝาชนแบบ 3 ชั้น และ 5 ชั้น การใช้งาน กล่องลูกฟูกฝาชน : ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าทุกรูปแบบ เหมาะสมกับการขนส่ง ขนย้ายสินค้า กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชนสามารถวางซ้อนได้หลายชั้น มีความแข็งแรงสูง ไม่ยุ่งยากต่อการจัดเก็บ ราคาไม่แพง ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าทั่วๆไป มีความแข็งแรงพอสมควร นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชนบรรจุผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค กล่องผลไม้ กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชนบรรจุอาหารกระป๋อง…