กล่องกระดาษลูกฟูกฝาเกย

กล่องกระดาษลูกฟูกฝาเกย

กล่องกระดาษลูกฟูกฝาเกย   รูปแบบ กล่องกระดาษลูกฟูกฝาเกย : เหมาะกับสินค้าทรงเเบน  สามารถใส่กับสินค้าขนาดกลาง เเละ ใหญ่ สามารถรองรับการทะลุของสินค้าได้ดี ตัวฝา เปิด-ปิด เป็นการซ้อนทับกัน 2 ชั้น ด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน ช่วยเสริมสร้างความเเข็งเเรงของกล่องกระดาษลูกฟูก มีฝาทุกด้านเปิดปิดกว้างเท่ากัน ฝากล่องแผ่นนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิท การซ้อนทับกันของฝาเปิดแผ่นนอกทั้งด้านบนและด้านล่าง จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง เมื่อมีการวางซ้อนกัน จึงเหมาะสำหรับบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก อีกทั้งยังช่วยต้านทานการ handling ที่ไม่ปราณีตได้ดีขึ้น การใช้งาน กล่องลูกฟูกฝาเกย : เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพราะมีฝาคอยรองรับน้ำหนักสองชั้น สามารถป้องกันการสูญหายของสินค้าได้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมและใช้กับสินค้าที่มีลักษณะทรงแบนและขนาดใหญ่ กล่องกระดาษลูกฟูกใส่เสื้อเชิ้ต,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเฟอร์นิเจอร์,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุหลอดไฟฟ้า,กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ฯลฯ ตัวอย่างกล่องประเภทฝาเกยที่นำมาใส่ของ เช่น ​พรมปูพื้น ใส่เฟอร์นิเจอร์ ใส่เครื่องกรองอากาศ ด้วยคุณลักษณะติของกล่องกระดาษลูกฟูก : ใช้วัสดุกระดาษผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูก ที่มีลักษณะเป็นลอน คล้ายตัว W เรียงติดกัน ภายในลอนนั้น ช่วยป้องกันซับแรงกระแทก ไม่ให้สินค้าเสียหาย และกระดาษลูกฟูกยังสามารถนำมาออกแบบดีไซน์ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการที่จะใช้งาน กล่องกระดาษลูกฟูก นั้นยังมีราคาไม่แพง ปัจจุปันเทคโนโลยีการผลิต กล่องกระดาษลูกฟูก…